Navigation

UİD-DER Çiye, Çi Diparêze?

Komela Pîştevaniya Karkerên Navneteweyî (UİD-DER) Pûşperê sala 2006’an ji alîyê Komên Karkerên Xwe-Perwerde ku xebat meşandîna hundire têvel beşa kar hat ava kirin. Komên Karkerên Xwe-Perwerde têkoşer-pêşniyar gelek salên dirêj di bîngeha sendiqe, febriqe li her deverên jîyanê karberdan û li berxwedan pêkanin. Bi rewatîya giyana pola karker, bi şeklekî dîsîplînî xebat hatin kirin û bîzaviyên ku bi payidari hatin kirin fêkiyên xwe bi UİD-DER da. Her wuha wek xwedidarên vê kozîkê em, xebatên xwe ji bona mezin kirina vê kozîkê didominin.

UİD-DER, li hemberi pergala metiniyên sermiyana pîştevani û yekitiya pola karkeran bi hêztir têkoşer tê dayin her wuha ji bo vê têkoşerê hatiye ava kirin. Komele me bi van diruşmadîriya xweda bi awayeki bi bîryar ali armancê va dîmeşe.

UİD-DER Dimeşe, Têkoşer Mezin Dibe

UİD-DER, li taxên karkera û fabriqeya bi awayeki wêrek tên meşandin mezin dibe ji bervê yeke ji têvel bajaran dî heremên pêşe saziyan niwînergeh tene vekîrin. Ji 2008’an virda her meh bûltenên Pîştevaniya Karkeran bi awayeki ahengdar digêhêje destên hezaran karkêra û dibe awaza karkeran. Ji bo parastîna maf û berjewendiyên karkêra û ji bo mezin kirina têkoşeriya birêxîstini zêdetîr karker beşdari bizavîyen me dibin.

Tevahi karkerên bi sendiqe û bêsendîqe ra derbarî dîroka pola karkerên netewî û navnetewî di bingeha UİD-DER da perwerdehî tê dayîn. UİD-DER, di têvel mîşaranda xebatên perwerdehi ji bo karkeran li dar dixîne. Di van xebatên perwerdehi da diroka têkoşînîya pola karkeran, roja nerêzani û heta pêşketinên abori dîtêvel mîjaranda pêşkeşî tên kirin. Li van xebatan têvel mîjaran wek derketina pola karkeren,tecrûbeyên tekoşînîya netewî û navnetewî, şerên emperyalîst û talûke yên faşîzm, krîzen kapîtalîst ji alîyen Komên Karkerên Xwe-Perwerde tên rave kirin. Perwerdehi bi pêşkeş kirin ên zindî bi slayt, helbest û bi strana bi serfirazî tên pêkanin. Bizaviyen me yên perwerdehî li niwînergeh û bi sendîqe di têvel beşkar da bi hevra pêk tinin. Di sîya van çalakîyan da gelek hevalên me yên karkêrên xort bi têkoşînî polê karkerên netewi-navnetewiyê agahdar dîbîn û baweriyên xwe nû dîkin. Di bingeha pola karkêran da cih girtin û têkoşer kirin hîn dibin.

UİD-DER ji ava kirina xwe vî alî da, di bingeha pirsgirêkên dijwar yên pola karkeran têkoşer tê dayin û ji bo rêxistin kirin hewldan dîdomin. Di serî da hewldanên me yênli ser sitandîna zîyanîyên qidemî, qezayên kar, kûjerên kar û dirêjbuna demjmêrên kar li hemberî kêmasiyên mişetevahi hewldanên me, çalakiyên me ji alîyê karkêra piştgirîye kî mezin distîne. Bi seda karkerên UİD-DER, ev xebatên kû bi serkeftini tên meşandin da erk distînin.

Xebatên me yên kû em pêk tinîn ji bona pêşxistina çanda têkoşeri û piştevanîya pola karkerane. Bi armanca belavkirina çanda hevbeşiyên karkeran ji bo vêyekî ji şano, film, stran, koro, helbest, çapemeni û turnuvayên futbolî tên sazumandin. Di bin vê komelê da karkerên kû erk standîne bibiratî li hemberî pergala metiniyên sermiyandara da dibin yek û nişan didîn kû bi rêxistini meşandin çi serkeftina derdixe holê. Şanoya karkêrên UİD-DER û koma stranên UİD-DER bi aferindêri-bawerî ya xwe pola karkêra têkûz dike. Koma stranên UİD-DER lî cihê karberdan û berxwedanê stranên xwe ên têkoşeri bî deng tinîn. Ev stranan ji bo karkerên têkoşînger dibe hêz û giyaneki azad.

Komiteya Jinên UİD-DER xwe ji pirsgîrêkên jinara di tewine û piştgiriya xwe ji karkerên jinra pêşwazî dike. Bi serdana têvel berxwedanî û karberdanî piştgiriyên xwe derdixe holê. Xwestina jinên kedkar bi têkoşînîyê mezin dike.

Komiteya Tendûristiya Karker û Ewleyi ya UİD-DER li hemberi qezayên karên karkera bilind kirina bihêztir û mezîn kirina têkoşeri ya têvel xebatan dimeşîne. Karkerên kû qezayên kar derbas kirine, bi malbatên kû jîyana xwedi kûjerên kar da ji dest dane piştevani nîşan dide.

Bijî Têkoşînîya Yekitiya Pola Karkerên Navnetewî!

Em karkerên UİD-DER wek pola têkoşini ne tenê netewî her wuha rêxîstînek navnetewi ji pêwiste. Em, di van mercên kû sermiyandara vê cîhanê xistiye nava destê xwe polên metini ji bo veqetandîna karker û kedkarên kîşkirin van ên netewi, oli, nîjadi, zayendi her wuha li hemberi tevahi veqetiniyan disekininîn. Em bi vi bawerîn polên karkera poleki navnetewîye, ji ber vê yekê ji yekîtî û têkoşînê rukareki navnetewî pêwiste.

Li hemberi şerên emperyalîstên kû cîhanê vergerandîne gola xwînê têvel bizaviyên xwe didominîn. Hîn numayişên kû em beşdar dibin hîn ji çalakiyan kû em saz dikin ên perwerdehî da şerên emperyalîsta tenê pola karkerên navnetewî bi têkoşînîya xwe ewê dikaribe bisekinine û bi bîryar em tînin ziman kû ji cîhanêra aştî bi destê îktîdara pola karkera ewê bê. Wek karkerên kû mafê ve bûhtîna bextên xwe yên netewi diparêzin, di seri da gelê kûrd tevahi gelên bindest têkoşîniya wanên netewî-demokrasî bi maf dibinin û piştgirî didin. Li hemberi bûrjûvaziyên kû gelan bi ramanên neteweperwerî, neteweperestî ji hevra kirine neyar; bi ramanên enternasyonalîzmê ji bo cîh girtîna tevgera karkêran da em têkoşîna xwe dimeşînin.

UİD-DER, ji kîjan netewi bibe bîla bibe bikar-bêkar, bi sendiqe-bê sendiqe, jin-mêr di bingeha berjewendiyên polî, tevahî karker li hemberî pola sermiyandarî bi yekîtî ji bo mezin kirina vê tekoşinê hewl didin. Em zanin kû, pola karkera çi askên wî biserê xwe tenê rizgarî ya xwe nikare pêk bîne.

Şerên emperyalîstî, krîzên aborî, bêkarî, feqîrî, birçîtî rûyê sermiyandarî hovanî nîşan didî. Xweza û merivatî di nav sermiyandarî da berbi tunehîyê va diçe. Sermiyandar bîserê xwe nahilweşe lê belê pola karkerên cîhane bi dayîna têkoşînîyek bi bîryar ewê dikarîbe hilweşîne. Li ber tevahi welatên karkêra da tenê hîlbîjêrek heye ew ji têkoşîn kirine. Ji bilî zîncîrên me tiştekî ku em ki dest bidin nîn e. Lê cihaneke mezîn ku bi dest bixin heye!

Karkerên Hemû Welatan Bibin Yek!

22 February 2015