Navigation

You are here

Derket Ji Bin Destîyê Ev Dest

(Kurtuldu Bu Eller Tutsaklıktan)
Min bipirse ji dirokê, guh bide denga / Da ku bi bêje ez kîme./ Ezim kedkâr û xebatkâr/ Avâkir her tıştê kû tê dîtin./ Ezim li hemberî zordarîyê û herdem serhilda. / Belê, carna serket carna binket/ Lê tûcar dest ne kişand û ne got êdî bese./
  Min bipirse ji dirokê, guh bide denga 
  Da ku bi bêje ez kîme.
  Ezim kedkâr û xebatkâr
  Avâkir her tıştê kû tê dîtin.
  Ezim li hemberî zordarîyê û herdem serhilda. 
  Belê, carna serket carna binket
  Lê tûcar dest ne kişand û ne got êdî bese.
  
  Sor beni tarihe, kulak ver
  Desin kim olduğumu
  Benim emek veren ve çalışan
  Üreten görülen tüm zenginliği
  Benim zorbalığa karşı her daim başkaldıran
  Evet, bazen yendim bazen yenildim
  Fakat hiçbir zaman vazgeçmedim ve artık yeter demedim.
  
  Min avâkir delalî û kêfxweşi
  Lê paramin ket ne delali û xemgînî
  Mîn avâkir qesr
  Lê mixabin paramin kêt bêmalî
  Ev dest avakirin dewlemendî
  Pârkir xizanî û feqîrî lî şuna parvekirina maldarî
  Lê belê ne çar nînim
  Dema ev dest derket jî bindestîyê
  Wê gavê bilbil wê şa bibe bi gûle
  Bi dîle xwe wê bijî zarok, keç, xort, kal û pîr
  
  Yarattım güzelliği ve mutluluğu
  Fakat payıma düştü çirkinlik ve mutsuzluk
  Ben yarattım sarayları
  Fakat payıma düştü evsizlik
  Bu eller yarattı zenginliği
  Fakat bölüştürdü yoksulluğu, paylaştıramadı ürettiklerini
  Fakat çaresiz değilim
  Ne zaman ki şu eller itaat etmekten kurtulur
  O zaman bülbül gül ile şâd olur
  Gönlünce yaşayacak çocuğu, genci, yaşlısı
  
  Xweza dê bê ziman û bêje
  Gîdî gîdî 
  Ew çi roj bûn dî bin destîya destên weda ku mîn dît;
  Wêran bûn, şer, hêstirên dayîk û bavan. 
  Lê sed aferîn ji wera ku we erkâ xwe hanî cîh û hatim afirandin jî nûva
  Singê xwe vekir ji bo hemû xebatkarâ  
  
  Doğa dile gelecek ve diyecek
  Hey gidi
  Ne günlerdi o gördüklerim ellerinizin tutsaklığında
  Viran olmak, savaş, anne ve babaların gözyaşları
  Fakat yüzlerce kez aferin görevinizi yerine getirdiğiniz için ve beni yeniden yarattığınız için
  Açtım göğsümü tüm üretenlere
  
7 May 2020